CommuniT

שכנים עוזרים לשכנים בקהילה

מה זה CommuniT?

רשת חברתית של שכנים העוזרים לשכנים באמצעות מנוע דיגיטלי חינמי המאפשר לכל אחד לקבל שירותים שהוא צריך ולתת מיכולותיו בתמורה.
הדדיות היוצרת קהילות חזקות דרך המטבע האחד שיש לכולנו: זמן.

אפליקציה שמחזקת קשרים

adults-blur-depth-of-field-1869717.jpg

קשרים בין אנשים בקהילה המקומית

הון אנושי מחבר בין חברי הקהילות הפועלים כיום. (כ40 קהילות פעילות של בנק הזמן ובהן כ6000 חברים.

adult-anniversary-care-1449049.jpg

קשרים בין דוריים ובין קהילות שונות

הון חברתי מגשר בין הדורת ובין הקהילות

לימוד משותף בנק הזמן

כלכלה שיתופית המבוססת על הנכסים בקהילה

אפליקציה מבוססת מקום המאפשרת חיסכון בעלויות וזמן כח אדם, מנגישה שירותים לאוכלוסיות צעירות ומחזקת קשרים בין השכנים בקהילה

כל שינוי מתחיל בצורך.

כולנו יחדיו מתארגנים לעזרה הדדית בקהילה המקומית.

אפליקציה המבוססת מקום תאפשר:
חיסכון בעלויות וזמן כוח אדם
הפיכת השירות לנגיש יותר לאוכלוסיות צעירות המשתמשות בטכנולוגיה
חיזוק קשרים בין שכנים בקהילה

שותפים

שכנים טובים מסביב

עזרה הדדית בקהילה

יצירת קשר

נשמח לשמוע מכם!